Kolejna nowelizacja KSH uchwalona przez Parlament, zakłada zniesienie istnienia akcji dokumentowych w spółkach publicznych oraz prywatnych. To już nie pierwsza próba uregulowania tego zagadnienia. Obecnie uchwalona ustawa przewiduje konieczność powierzenia przez spółkę uprawnionej instytucji finansowej prowadzenia w jej imieniu rejestru akcji imiennych i na okaziciela. Akcjonariusze od tej pory będą się powoływać na wpis w rejestrze, zamiast dokumentu akcji. Dodatkowo ustawa zakłada konieczność posiadania przez spółkę adresu internetowego, którego ogłoszenie odbywa się w KRS.

Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.