11.08.2017

Departament KNF ds. funduszy inwestycyjnych pracuje wraz z Ministerstwem Finansów nad ustawą wdrażającą dyrektywę MiFID II, która ma wejść w życiu z początkiem 2019 r. Proponowane zmiany obejmują m. in ograniczenie prowizji płaconej przez zarządzających funduszami pośrednikom finansowym w drodze rozporządzenia Ministra Finansów.