Our Team

Magdalena Połczyńska

attorney-at-law, of counsel

A graduate of the Adam Mickiewicz University in Poznan (major: law). An attorney-at-law with several years of experience. She is also a long-standing collaborator of legal publishing houses (she is the author of publications published by, inter alia: INFOR and Wiedza i Praktyka publishing houses).
DOŚWIADCZENIE

She has gained her experience working with Poznan law firms of attorneys-at-law and providing legal services to business entities, such as e.g. banks and insurance companies, and also natural persons.

SPECJALIZACJA

W ramach praktyki prawnej zajmowała się między innymi:

► kompleksową obsługą prawną firm w zakresie prawa gospodarczego, prawa cywilnego – w tym prawa pracy, prawa bankowego i spraw ubezpieczeniowych,

► świadczyła usługi zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych, z zakresu prawa pracy i w sprawach gospodarczych w ramach postępowań procesowych i nieprocesowych przed wszystkimi instancjami sądów powszechnych oraz Sądem Najwyższym;

► obsługą prawną w zakresie prawa spółek handlowych, w tym rejestracją podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym [KRS], rejestracją zmian wpisów w KRS, w tym dot. sprawozdawczości finansowej;

► obsługą prawną banków/instytucji finansowych, w tym w szczególności w zakresie opracowywania wzorów prawnych form zabezpieczania wierzytelności bankowych w ramach kredytów, opracowywaniem wzorów umów kredytowych oraz wzorów umów prawnych form zabezpieczenia wierzytelności bankowych, opracowywaniem pism procesowych oraz wniosków w sprawie wpisów do rejestru zastawów oraz wpisów w księgach wieczystych;

► obsługą prawną towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie prawa ubezpieczeniowego, w tym prowadzeniem postępowań sądowych związanych z likwidacją szkód ubezpieczeniowych oraz postępowaniami regresowymi;

► udzielaniem porad prawnych oraz prowadzeniem spraw z zakresu odszkodowań [szkody komunikacyjne, obrażenia ciała i śmierć, szkody medyczne, szkody na mieniu, wypadki przy pracy, opóźnione loty];

► dochodzeniem roszczeń z tytułu kredytów frankowych.

team

Krzysztof Zieliński

Krzysztof Zieliński

attorney-at-law, managing partner

Tomasz Chęciński

Tomasz Chęciński

attorney-at-law, managing partner

Emilia Bartkowiak

Emilia Bartkowiak

attorney-at-law

Kamil Radecki

Kamil Radecki

attorney-at-law

Marta Szmajda-Banasiak

Marta Szmajda-Banasiak

attorney-at-law

Agnieszka Olejniczak

Agnieszka Olejniczak

attorney-at-law

Maria Grochowska

Maria Grochowska

attorney-at-law

Dorota Zielińska

Dorota Zielińska

attorney-at-law, of counsel

Marta Szybiak-Kędzia

Marta Szybiak-Kędzia

attorney-at-law, of counsel

Magdalena Połczyńska

Magdalena Połczyńska

attorney-at-law, of counsel

Katarzyna Łukaszewicz

Katarzyna Łukaszewicz

tax advisor

Andrzej Bartkowiak

Andrzej Bartkowiak

expert in information security, business continuity/crisis management and data protection (GDPR)l, of counsel

Sławomir Parus

Sławomir Parus

restructuring consultant, attorney-at-law, of counsel

Tomasz Cyrek

Tomasz Cyrek

trainee attorney-at-law

Sylwia Kaczmarek

Sylwia Kaczmarek

trainee attorney-at-law, Law Firm's Office Manager

Małgorzata Lewandowska

Małgorzata Lewandowska

Law Firm's Office Manager

contact

ul. Polska 15, 60-595 Poznań

9:00-17:00 (mon-fr)

+48 61 27 87 595

office@zcplegal.pl

Zieliński Chęciński Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

NIP: 7812006574

KRS: 0000830268

REGON: 385602019

Find us:

specializations

Lawsuits and compensation

Day-to-day legal advice to business entities

Transactions, mergers, acquisitions and transformations

Compliance

Real estates and investment construction process
Tax consultancy
Restructuring and bankruptcy proceedings
Intellectual property law and new technologies law
Personal data protection (including the GDPR)
Financial market law
Civil law
Other

ZCP Legal&Tax © 2022 All rights reserved