22.08.2017

Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej znajduje się w fazie konsultacji. Projekt przewiduje możliwość powołania zarządcy sukcesyjnego na wypadek śmierci przedsiębiorcy , który będzie zarządzał wyodrębnioną częścią spadku w postaci przedsiębiorstwa. Zarząd będzie sprawował w imieniu własnym, lecz na rachunek spadkobierców. Możliwe będzie powołanie zarządcy przez przedsiębiorcę za jego życia. Gdy tego nie zrobi, uprawnienie to będą mieli spadkobiercy. Ministerstwo Rozwoju chce, by nowe przepisy weszły w życie z początkiem 2018 r.