18.12.2017

Uchwała SN z dnia 15 grudnia 2017 r. sygn. III CZP 83/17 – jeżeli przed 30 kwietnia ubiegłego roku doszło do zawarcia umowy warunkowej nabycia ziemi rolnej, to umowę przenoszącą własność można zawrzeć na zasadach obowiązujących przed tą datą.

Więcej: Rzeczpospolita z dnia 18 grudnia 2017 r., nr 293.