16.10.2017

Każda wypłata w naturze podlega opodatkowaniu, bez względu na to, czy pierwotne zobowiązanie było pieniężne czy niepieniężne. Spór w tej sprawie toczyła wspólniczka spółki komandytowej. Wyjaśniła, że zgodnie z umową spółki, występujący z niej wspólnicy będą otrzymywać wynagrodzenie w postaci udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Sama nie zamierzała wychodzić ze spółki, ale interesowało ją to, czy powstanie u niej przychód, gdy spółka wypłaci odchodzącym wspólnikom wynagrodzenie w naturze. Liczyła się z tym, ponieważ w spółkach osobowych podatek dochodowy płacą wspólnicy. Jej obawy budził przepis, który mówi, że jeśli podatnik reguluje swoje zobowiązanie świadczeniem niepieniężnym, to musi rozpoznać przychód w wysokości uregulowanego zobowiązania (art. 14 ust. 2e ustawy o PIT). Przepis ten został wprowadzony od 2015 r., żeby położyć kres nieopodatkowanym świadczeniom pod pozorem uregulowania zobowiązania. Wyrok WSA w Warszawie z 10 października 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 3304/15.