19.09.2017

Notariusze wstrzymują sprzedaż mieszkań, które nie mają pozwoleń na budowę i użytkowanie. Zgodnie ze znowelizowanym art. 2 ust. 1a ustawy o własności lokali ustanowienie własności lokalu następuje zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a gdy go nie ma, z decyzją o warunkach zabudowy oraz z pozwoleniem na budowę, w związku czym wydawane wcześniej zaświadczenia na podstawie inwentaryzacji budowlanej stają się niewystarczające.