04.12.2017

W odpowiedzi na pytania Gazety Prawnej dotyczące przepisów przejściowych znowelizowanej ustawy o CIT (ustawa wchodzi w życie od nowego roku) Ministerstwo Finansów odpowiada:

W przypadku odsetek od pożyczek lub kredytów zaciągniętych przed 1 stycznia 2015 r. w dalszym ciągu mają zastosowanie mają stare przepisy (obwiązujące przed 1 stycznia 2015 r.), ale nie dłużej niż do końca 2018 r. – tłumaczy resort finansów.

Z kolei w przypadku odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych w latach 2015–2017, w przyszłym roku można jeszcze stosować obecne przepisy (do końca 2017 r.). – Limitem czasowym ich stosowania jest również 31 grudnia 2018 r. – stwierdza MF.
Natomiast do pożyczek udzielonych po 1 stycznia 2018 r. należy stosować nowe rozwiązania, które zaczną obowiązywać za miesiąc.

Ze stanowiska MF wynika ponadto, że zasady rozliczania odsetek od pożyczek zostaną ujednolicone dopiero od 1 stycznia 2019 r. – Od tej daty jedyną metodą stosowaną do ustalenia zakresu wyłączeń odsetek od pożyczek (kredytów) z kosztów uzyskania przychodów będzie ta wynikająca z art. 15c ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. – stwierdza resort.

Nowelizacja ustawy o CIT, która zacznie obowiązywać od Nowego Roku, wprowadza zupełnie nowe zasady dotyczące finansowania dłużnego. Chodzi o ograniczenia dotyczące zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek i kredytów udzielonych na finansowanie działalności podmiotów powiązanych. Nowe regulacje zakładają m.in., że po przekroczeniu ustawowych limitów do kosztów nie będzie można zaliczać odsetek od kredytów i pożyczek nie tylko od podmiotów powiązanych (tak jak obecnie), ale także od podmiotów niepowiązanych, czyli np. odsetek od kredytów bankowych. Nowe rozwiązania mają zastąpić dotychczasowe regulacje dotyczące finansowania dłużnego – tzw. niedostatecznej kapitalizacji (chodzi o to, że zamiast wnoszenia kapitału do spółki podmiot udziela jej pożyczki, a odsetki od niej może zaliczać do kosztów podatkowych, do określonych limitów).

Więcej: Dziennik Gazeta Prawna, nr 234 z dnia 4 grudnia 2017 r.