13.11.2017

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy nowelizującej PIT i CIT ustawodawca uznaje transakcje push down (transakcje w ramach fuzji i przejęć polegające na finansowaniu transakcji środkami spółki przejmowanej – po połączeniu) za element optymalizacji podatkowej. Świadczy o tym dodany w projekcie ustawy przepis, zgodnie z którym nie będzie dłużej możliwe zaliczanie do kosztów podatkowych odsetek wypłacanych w ramach mechanizmu debt push down. Ponadto projekt nie przewiduje przepisów przejściowych, co oznacza, że ustawa objęłaby swoim zasięgiem odsetki od pożyczek/kredytów zaciągniętych przed wejściem ustawy w życie.