11.12.2017

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, przyjęta 8 grudnia 2017 r. przez sejm wprowadza następujące zmiany:
• Wprowadzenie instytucji skargi nadzwyczajnej – będzie można stosować ją do wyroków „rażąco wadliwych” w ciągu 5 lat od ich uprawomocnienia oraz w ciągu 3 lat do orzeczeń, które uprawomocniły się po 17 października 1997 r.,
• Wprowadzenie do SN izby dyscyplinarnej, która będzie rozpoznawać sprawy dyscyplinarne SN oraz innych sędziów, jeżeli przewinienie stanowić będzie przestępstwo, w obu instancjach,
• Przechodzenie sędziów w stan spoczynku z 70 do 65 lat,
• Zwiększenie liczby sędziów z 80 do 120.