07.11.2017

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych, która wchodzi w życie 13 listopada 2017 r. osoby dochodzące wierzytelności będą mogły wpisać dłużnika do rejestru biura informacji gospodarczej 30 dni od wymagalnego terminu płatności. Przy okazji bowiem wprowadzono mechanizmy, które mają lepiej chronić dłużników przed nieuprawnionymi wpisami do BIG. W efekcie wierzycielom dojdzie obowiązek poinformowania podmiotu zalegającego z płatnościami o możliwości złożenia sprzeciwu od wpisu (odpowiednia informacja będzie musiała znaleźć się w wezwaniu do zapłaty z zapowiedzią wpisu do BIG). Ponadto wierzyciele nie będą mogli żądać wpisu zaległości mających ponad 10 lat.