21.12.2017

1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie przepisy znowelizowanego prawa wodnego, które w art. 217 ust. 13 przyznaje Skarbowi Państwa prawo pierwokupu gruntów pod stojącymi wodami śródlądowymi. W związku z powyższym powstają wątpliwości, czy oczko wodne, zbiornik retencyjny lub sadzawka umożliwiają wykonywanie prawa pierwokupu przez Skarb Państwa – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej uważa, że staroście nie będzie przysługiwało prawo pierwokupu nieruchomości z oczkiem wodnym, czego nie podziela doktryna.