11.10.2017

Objęcie udziałów/akcji w podwyższonym kapitale podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za środki pieniężne, w tym także w formie potrącenia wzajemnych wierzytelności, czy za aport podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 9a w przypadku przekroczenia progu a którym mowa w art. 9a ust. 1d tej ustawy. Wniesienie wkładu przez wnioskodawcę – jako jednego ze wspólników – w zamian za udziały w spółce powiązanej, skutkuje zatem obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych – orzekł Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 17.08.2017.