16.10.2017

Spółka nie może odliczyć w Polsce podatku pobranego w Grecji, jeżeli otrzymane tam świadczenie nie podlega w ogóle opodatkowaniu w naszym kraju. W takiej sytuacji nie może mieć zastosowania umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wyrok NSA z 12 października 2017 r., sygn. akt II FSK 2576/15.