30.10.2017

Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy może podlegać VAT – wyrok WSA w Rzeszowie (I SA/Rz 566/17). Sąd Administracyjny uznał, że kwoty otrzymywane z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy dzielą los umowy głównej i podlegają opodatkowaniu VAT jako element składowy wynagrodzenia za usługę umówioną między stronami. Generalnie kary umowne i odszkodowania nie podlegają opodatkowaniu VAT. Wynagrodzenie za wcześniejsze umowy, mimo że stanowi swego rodzaju karę umowną, jest wyjątkiem od tej reguły.