Dnia 6 sierpnia 2019 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę nowelizującą m. in. Kodeks cywilny, Kodeks Pracy, Kodeks postępowania cywilnego oraz Ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ustawa wprowadzi wiele drobnych zmian ułatwiających procedury administracyjne dla małych przedsiębiorców. Zmiany nastąpią również w zakresie sukcesji przedsiębiorstw osób fizycznych, wprowadzą wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie, ułatwienie w zgłaszaniu reklamacji dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, prawo do błędu, czy zakładanie spółek bez utraty statusu rzemieślnika.

Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku.