23.08.2017

Interpretacja dyrektora KIS z 17 sierpnia 2017 r., nr 0114-KDIP2-3.4010.191.2017.1.PS.: Podatkowe skutki wydania wspólnikom majątku spółki są takie same jak w sytuacji, gdyby spółka przekazała im ona pieniądze ze sprzedaży tych aktywów, a tym samym osiągnęłaby przychód do opodatkowania.