31.10.2017

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym. W myśl tej ustawy, do zbioru osób współpracujących z przedsiębiorcą wchodzą: małżonek, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodzice, macocha, ojczym oraz osoby przysposabiające – pod warunkiem, że pozostają z przedsiębiorcą we wspólny gospodarstwie oraz współpracują z nim przy prowadzeniu działalności. Jednakże, jak się okazuje, nie każda pomoc małżonka rodzi jego podleganie obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, gdyż – zdaniem orzecznictwa – okazjonalna pomoc w firmie (taka jak okazjonalne wystawienia faktur) jest wynikiem obowiązku małżonków do wzajemnej pomocy oraz współdziałania dla dobra rodziny wynikającym z KRO. Zatem jedynie pomoc przedsiębiorcy, która przynosi mu stałe, określone dochody może być uznana jako współpraca w rozumieniu ustawy systemowej, z czego wynika konieczność podlegania ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.