21.11.2017

Wyrok NSA z dnia 15.11.2017 r., sygn. akt: II FSK 2725/15 – przedsiębiorca może rozliczyć w kosztach spotkanie promocyjne produktów razem z dodatkowymi kosztami, tj. kolacją, koncertem, noclegiem.