16.10.2017

WSA w Warszawie orzekł, że Spółka, która przejęła kredyt na podstawie umowy przejęcia długu, może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów kwoty zapłaconych odsetek. Tytułem prawnym, na podstawie którego spółka ponosi te koszty, jest umowa kredytu, dlatego w tym zakresie spółka traktowana powinna być jako kredytobiorca, który spłaca kredyt. Wyrok WSA w Warszawie z 3 października 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 2253/16.