02.11.2017

Dotychczas w zasadzie nieuregulowana w polskim ustawodawstwie kwestia zbierania i przetwarzania informacji biometrycznych została szczegółowo opracowana, aby sprostać wymogom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie RODO). Zgodnie z ogólną zasadą, aby uzyskać i przetwarzać np. odciski palców, głos, obraz tęczówki i sieci żył palców wymagana będzie zgoda pracowników. Obowiązek uzyskania zgody nie będzie jednak dotyczyć placówek finansowych, w tym banków. Decyzja ta umotywowana jest ochroną pomieszczeń (w których mogą być przechowywane pieniądze lub depozyty), a także ochroną informacji.