21.09.2017

Według raportu NBP nie wszyscy zobowiązani z tytułu rozporządzenia ministra finansów obowiązującego od dnia 19 sierpnia 2017 r. wykonują swoje obowiązki. Rozporządzenie nakłada na przedsiębiorców posiadających aktywa i pasywa za granicą (w wysokości min. 10 mln PLN) obowiązki sprawozdawcze pod groźbą orzeczenia wysokie grzywny.