19 lipca br. Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji KSH wprowadzającej nowy rodzaj spółek: prostą spółkę akcyjną. Prosta spółka akcyjna (w skr. PSA) ma łączyć cechy spółki z o.o., czyli stosunkowo proste i mało kosztowne założenie, funkcjonowanie i likwidację z zaletami spółki akcyjnej.

Jej główne cechy to:
• brak barier wejścia (1 zł kapitału na start),
• uproszczenia i elektronizacja procedur w spółce,
• duża swoboda i elastyczność w określaniu rodzajów akcji i zasad działania spółki; maksymalnie wykorzystany kapitał ludzki (w tym akcje za prace i usługi),
• łatwiejsze dysponowanie środkami spółki – brak „zamrożonego” kapitału zakładowego, ale zarazem obowiązek dbania o wypłacalność spółki i inne środki, które zapewniają ochronę jej wierzycielom,
• brak statusu spółki publicznej i związanych z tym restrykcyjnych obowiązków – akcje PSA nie będą notowane na giełdzie; jednocześnie będzie możliwość przekształcenia PSA w spółkę akcyjną w celu wejścia na giełdę,
• nieskomplikowana i elastyczna struktura organów (brak obligatoryjnej rady nadzorczej i możliwość powołania rady dyrektorów).