Bieżące doradztwo prawne

podmiotom gospodarczym

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z nieustannym ryzykiem. Naszą rolą jest by to ryzyko minimalizować i umożliwić Klientowi skupienie się na istotnych dla niego aspektach biznesu. W tym celu prawnicy Kancelarii poprzez bliski kontakt z Klientami, wykorzystując nadto posiadane doświadczenie, zapewniają parasol ochronny działalności Klienta.

 

Zespół doświadczonych prawników specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw, która obejmuje:

 • udział w negocjacjach warunków prawnych oraz biznesowych kontraktów,
 • przygotowywanie projektów umów ze szczególnym naciskiem na zabezpieczenie ich wykonania,
 • dochodzenie wierzytelności gospodarczych (windykacja przedsądowa, zabezpieczenie roszczeń, windykacja sądowa, postępowanie egzekucyjne);
 • sprawy z zakresu wykonania lub nienależytego wykonania umów (umowy licencyjne, umowy handlowe, umowy produkcyjne, inwestycje, kary umowne);
 • sprawy odszkodowawcze.

Szczególnego podejścia wymaga obsługa spółek prawa handlowego, które muszą spełniać więcej wymogów np. w zakresie prowadzonej dokumentacji korporacyjnej, a z drugiej strony system prawny otwiera przed nimi znacznie większe możliwości dalszej ekspansji. W ramach obsługi korporacyjnej spółek:

 • sporządzamy wszelkie dokumenty i akty prawne spółek prawa handlowego (umowy spółek, uchwały i protokoły zgromadzeń wspólników, regulaminy zarządu, rady nadzorczej),
 • rozwiązujemy spory między spółką a członkami jej organów, bądź między jej wspólnikami,
 • przygotowujemy spółki do przyjęcia inwestora zewnętrznego,
 • negocjujemy warunki umów inwestycyjnych,
 • wspieramy proces debiutu spółki na rynku alternatywnym New Connect,
 • pomagamy przy tworzeniu start-up`ów technologicznych.

Bieżące doradztwo prawne podmiotom gospodarczym wymaga interdyscyplinarnego podejścia prawnika oraz rozumienia biznesu Klienta.

jeśli są Państwo zainteresowani usługami kancelarii prosimy o podanie danych kontaktowych

kontakt

ul. Polska 15, 60-595 Poznań

9:00-17:00 (pon-pt)

+48 61 27 87 595

office@zcplegal.pl

Zieliński Chęciński Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

NIP: 7812006574

KRS: 0000830268

REGON: 385602019

Znajdź nas:

specjalizacje

Procesy sądowe i dochodzenie roszczeń

Bieżące doradztwo prawne podmiotom gospodarczym

Transakcje, fuzje, przejęcia i przekształcenia
Compliance
Nieruchomości i inwestycyjny proces budowlany
Doradztwo podatkowe
Postępowania restrukturyzacyjne oraz upadłościowe
Prawo własności intelektualnej oraz prawo nowych technologii
Ochrona danych osobowych (w tym RODO)
Prawo rynku finansowego
Prawo cywilne i prawo rodzinne
Inne
Materiały i treści zamieszczone na niniejszej stronie internetowej podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie wymaga zgody uprawnionego. Aktualności mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej.

ZCP Legal&Tax © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone