Compliance

Compliance to zapewnienie zgodności prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności operacyjnej z krajowymi i międzynarodowymi wymogami prawa, przepisami branżowymi, regulacjami i standardami wewnętrznymi czy zasadami etyki.

 

Należycie wdrożone standardy compliance pozwalają niejednokrotnie uniknąć kar finansowych, pogorszenia wizerunku firmy bądź innych negatywnych konsekwencji. W tym celu nasi Prawnicy:

  • prowadzą audyty istniejących struktur, procesów i regulacji w zakresie compliance funkcjonujących u klienta,
  • weryfikują podejście organizacji i jej pracowników i współpracowników do kwestii etycznych,
  • identyfikują ryzyka związanych z brakiem stosownych procedur lub ich nieprzestrzeganiem,
  • proponują i wdrażają rozwiązania zaradcze,
  • tworzą i aktualizują procedury oraz regulacje wewnętrznych,
  • tworzą strategie zarządzania ryzykiem,
  • tworzą mechanizmy pozwalających na wykrycie potencjalnych nieprawidłowości oraz służących przeciwdziałaniu nadużyciom,
  • opracowują mechanizmy raportowania działań niepożądanych z perspektywy organizacji bądź niezgodnych z przyjętymi procedurami.

Compliance wymaga wzajemnego zrozumienia oraz rzetelnej współpracy przedsiębiorcy z jego prawnikiem.

jeśli są Państwo zainteresowani usługami kancelarii prosimy o podanie danych kontaktowych

kontakt

ul. Polska 15, 60-595 Poznań

9:00-17:00 (pon-pt)

+48 61 27 87 595

office@zcplegal.pl

Zieliński Chęciński Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

NIP: 7812006574

KRS: 0000830268

REGON: 385602019

Znajdź nas:

specjalizacje

Procesy sądowe i dochodzenie roszczeń

Bieżące doradztwo prawne podmiotom gospodarczym

Transakcje, fuzje, przejęcia i przekształcenia
Compliance
Nieruchomości i inwestycyjny proces budowlany
Doradztwo podatkowe
Postępowania restrukturyzacyjne oraz upadłościowe
Prawo własności intelektualnej oraz prawo nowych technologii
Ochrona danych osobowych (w tym RODO)
Prawo rynku finansowego
Prawo cywilne i prawo rodzinne
Inne
Materiały i treści zamieszczone na niniejszej stronie internetowej podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie wymaga zgody uprawnionego. Aktualności mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej.

ZCP Legal&Tax © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone