Inne

Pomożemy również w innych działach prawa w tym:

Prawie pracy w zakresie:

 • sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • sprawach o przywrócenie do pracy,
 • sprawach o odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązania stosunku pracy,
 • doradztwie i reprezentacji w przypadku sporów sądowych,
 • pomocy prawnej w nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, konstruowaniu umów o pracę, umów zlecenia oraz kontraktów menadżerskich z uwzględnieniem klauzul poufności oraz zakazu działalności konkurencyjnej,
 • doradztwo przy przeprowadzaniu zwolnień grupowych,
 • opracowywanie i przeprowadzenie strategii przejęcia zakładu pracy wraz z załogą pracowniczą,
 • doradztwo i przygotowanie wewnątrzkorporacyjnych regulaminów, instrukcji i zarządzeń.

Prawie ochrony konkurencji w zakresie:

 • oceny zgodności podejmowanych i planowanych działań, podejmowanych zarówno przez klientów jak i ich konkurencję z przepisami zakazującymi zawierania porozumień ograniczających konkurencję oraz nadużywania pozycji dominującej na rynku,
 • opracowujemy i opiniujemy struktury dystrybucyjne oraz kontrakty handlowe kompleksowo uwzględniając przepisy prawa konkurencji,
 • opiniujemy dopuszczalność wymiany informacji handlowych między przedsiębiorcami,
 • doradzamy podmiotom poszkodowanym przez naruszenie prawa konkurencji.

Prawie administracyjnym w zakresie:

 • sporządzania wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji, skarg, a także odwołań od decyzji organów administracyjnych,
 • reprezentacji przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej,
 • prowadzenia spraw w postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • pomocy w postępowaniu przed organami egzekucyjnymi w administracji,
 • doradztwa prawnego dot. prawa budowlanego (pozwolenia na budowę, zmiany sposobu użytkowania budynku),
 • reprezentacji w sprawach o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

Odszkodowania w zakresie:

 • dochodzenia przed sądem roszczeń związanych z uszkodzeniem pojazdu wskutek kolizji i zaniżeniem wysokości należnego odszkodowania,
 • opracowywania opinii prawnych i zlecania wyceny powstałej szkody,
 • prowadzenia spraw o odszkodowania za uszkodzenia ciała powstałe wskutek kolizji,
 • dochodzenia roszczeń związanych z tzw. bezgotówkową naprawą pojazdów oraz najmem pojazdów zastępczych,
 • prowadzenia negocjacji z reprezentantami zakładów ubezpieczeń i pozasądowego rozwiązywania sporów.

jeśli są Państwo zainteresowani usługami kancelarii prosimy o podanie danych kontaktowych

kontakt

ul. Polska 15, 60-595 Poznań

9:00-17:00 (pon-pt)

+48 61 27 87 595

office@zcplegal.pl

Zieliński Chęciński Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

NIP: 7812006574

KRS: 0000830268

REGON: 385602019

Znajdź nas:

specjalizacje

Procesy sądowe i dochodzenie roszczeń

Bieżące doradztwo prawne podmiotom gospodarczym

Transakcje, fuzje, przejęcia i przekształcenia
Compliance
Nieruchomości i inwestycyjny proces budowlany
Doradztwo podatkowe
Postępowania restrukturyzacyjne oraz upadłościowe
Prawo własności intelektualnej oraz prawo nowych technologii
Ochrona danych osobowych (w tym RODO)
Prawo rynku finansowego
Prawo cywilne i prawo rodzinne
Inne
Materiały i treści zamieszczone na niniejszej stronie internetowej podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie wymaga zgody uprawnionego. Aktualności mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej.

ZCP Legal&Tax © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone