Prawo rynku finansowego

W ramach prowadzonej działalności Prawnicy pomogą w:

  • przeprowadzeniu debiutu spółki na rynku giełdowym (GPW oraz NEW CONNECT), w tym reorganizacja spółki, dostosowanie statutu spółki do wymogów rynkowych, przygotowanie dokumentów ofertowych (prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego), reprezentacja w postępowaniu przed KNF związanym z zatwierdzeniem dokumentu,
  • opracowywaniu i wdrażaniu programów motywacyjnych dla kadry menedżerskiej,
  • pełny zakres doradztwa prawnego w zakresie transakcji M&A dotyczącej spółki publicznej, w szczególności opracowanie struktury transakcji z uwzględnieniem regulacji rynku kapitałowego (ujawnianie znacznych pakietów, obowiązki dotyczące wezwań, ograniczenia w przypadku posiadania informacji poufnych i inne kwestie),
  • przeprowadzenie badania due diligence spółki publicznej, przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej, doradztwo w wykonywaniu obowiązków informacyjnych związanych z transakcją M&A,
  • doradztwo w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne, w szczególności w zakresie identyfikacji i publikacji informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie nadużyć na rynku (tzw. MAR – Market Abuse Regulation),
  • przygotowaniu dokumentacji związanej z ofertami emisji akcji, obligacji oraz papierów wymiennych na akcje a także ich dematerializacji.

jeśli są Państwo zainteresowani usługami kancelarii prosimy o podanie danych kontaktowych

kontakt

ul. Polska 15, 60-595 Poznań

9:00-17:00 (pon-pt)

+48 61 27 87 595

office@zcplegal.pl

Zieliński Chęciński Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

NIP: 7812006574

KRS: 0000830268

REGON: 385602019

Znajdź nas:

specjalizacje

Procesy sądowe i dochodzenie roszczeń

Bieżące doradztwo prawne podmiotom gospodarczym

Transakcje, fuzje, przejęcia i przekształcenia
Compliance
Nieruchomości i inwestycyjny proces budowlany
Doradztwo podatkowe
Postępowania restrukturyzacyjne oraz upadłościowe
Prawo własności intelektualnej oraz prawo nowych technologii
Ochrona danych osobowych (w tym RODO)
Prawo rynku finansowego
Prawo cywilne i prawo rodzinne
Inne
Materiały i treści zamieszczone na niniejszej stronie internetowej podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie wymaga zgody uprawnionego. Aktualności mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej.

ZCP Legal&Tax © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone