23.08.2017

Sprawa przed TSUE (sygn. C-106/16, dot. Polbud Wykonawstwo sp. z o.o.) – opinia rzecznika generalnego: „art. 270 pkt 2 KSH jest niezgodny z Traktatem o funkcjonowaniu UE. Polski sąd rejestrowy nie może uzależniać wykreślenia podmiotu od wcześniejszego przeprowadzenia procedury obejmującej jego faktyczną likwidację”.

Dyrektor departamentu legislacyjnego w MS Tomasz Darkowski: „Jeśli TSUE uzna polskie regulacje za niezgodne z prawem unijnym, to zostaną wszczęte prace nad ewentualną nowelizacją”. (Więcej – Dziennik Gazeta Prawna, nr 166; 29.08.2017 r.)