29.09.2017

Sprzeczne definiowanie umowy cash poolingu (umowa wspólnego zarządzania płynnością finansową) w orzecznictwie i interpretacjach dyrektora KIS. Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 26 lipca 2017 r. sygn. II FSK 1774/15 Umowa cash poolingu spełnia przesłanki pozwalające uznać ją za pożyczkę w rozumieniu art. 16 ust. 7b ustawy o CIT, natomiast zgodnie z interpretacją dyrektora KIS z dnia 7 września 2017 r. (nr 0114 -KDIP3-2.4014.81.2017.2.LS) zawarcie umowy cash poolingu nie jest opodatkowane PCC. Ponadto, zgodnie z interpretacjami dyrektora KIS do cash poolingu mają zastosowanie przepisy o ograniczeniu wysokości kosztów uzyskania przychodów i dokumentacji cen transferowych.