06.11.2017

WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 23 marca 2017 r. (III SA/ Gl 1411/16) zajął się kwestią ulgi za złe długi (o której mowa w art. 89a i 89b ustawy o VAT). Ulga ta polega na możliwości skorygowania podatku należnego przez dostawcę towarów, w sytuacji, kiedy nie otrzymał od kontrahenta zapłaty w ciągu 150 dni od terminu płatności, z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych warunków przewidzianych w art. 89a ustawy o VAT; którego wprowadzenie związane jest z wprowadzeniem dyrektywy (art. 90 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE). Przepis ustawy wskazuje, iż istnieje istotny warunek ograniczający skorzystanie z ulgi za złe długi- od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie powinno minąć więcej niż 2 lata od końca roku, w którym została wystawiona faktura. Sąd w rozpatrywanej sprawie uznał, że można skorzystać z ulgi za złe długi także po upływie wyżej wskazanego okresu, ponieważ ograniczenie czasowe nie ma charakteru przesłanki formalności koniecznej do wykazania podstawy obniżenia; nie jest też niezbędne do wskazania oszustw podatkowych.