19.09.2017

Zgodnie z interpretacją dyrektora KIS wydatki poniesione w związku z postępowaniem sądowym mogą być podatkowym kosztem, nawet jeśli spółka przegra sprawę (nr interpretacji: 0111-KDIB1-2.4010.200.2017.2.MM).