Zespół

Tomasz Chęciński

radca prawny, partner zarządzający, Certyfikowany Doradca ASO

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami w Katedrze Systemów i Technik Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Radca Prawny – Członek Okręgowej Izba Radców Prawnych w Poznaniu. Autor artykułów prasowych z dziedziny prawa handlowego oraz prawa papierów wartościowych. W zakresie jego zainteresowań zawodowych znajdują się przede wszystkim zagadnienia z dziedziny prawa cywilnego i handlowego, prawa papierów wartościowych oraz prawa funduszy inwestycyjnych. Certyfikowany Doradca Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect.
DOŚWIADCZENIE

Mec. Chęciński w swojej dotychczasowej praktyce zawodowej doradzał wielu firmom krajowym i zagranicznym, przedsiębiorstwom o ogólnopolskim zasięgu działania, podmiotom z sektora MŚP oraz startup-om. Posiada bogate doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej na rzecz spółek z branż m.in. takich jak: produkcja, usługi finansowe, obrót paliwami, handel międzynarodowy oraz biotechnologia.

Mocną stroną mec. Chęcińskiego jest również wypracowany autorski know-how w zakresie sporządzania umów w obrocie gospodarczym wraz z ustanawianiem zabezpieczeń ich wykonania oraz egzekucją prawną. Posiada również szeroką wiedzę w zakresie kwestii prawnych dot. emisji papierów wartościowych, w tym obligacji oraz prawa korporacyjnego i zarządzania ładem korporacyjnym, doradztwa przy fuzjach i przejęciach oraz przekształceniach i podziałach spółek. Zajmował się także obsługą prawną funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych, obsługa emisji certyfikatów inwestycyjnych FIZAN, bieżącą obsługą prawną spółki zarządzającej funduszem inwestycyjnym zamkniętym, obsługą prawną spółki prowadzącej serwis internetowy typu marketplace. Posiada wieloletnie doświadczenie w reorganizacji form prawnych prowadzonej działalności gospodarczej oraz reorganizacji czy tworzenia grup kapitałowych. Brał aktywny udział w procesach związanych ze sporami korporacyjnymi.

SPECJALIZACJA

Obecnie zajmuje się doradztwem prawnym między innymi w zakresie:

► bieżącej obsługi przedsiębiorstw z wielu sektorów i branż;

► prawa korporacyjnego w tym ładu korporacyjnego;

► badania stanu prawnego spółek oraz nieruchomości;

► procesów inwestycyjnych dotyczących przedsiębiorstw, w tym prowadzenie negocjacji; realizacja przekształceń oraz transakcji typu M&A;

► tworzenia i weryfikacji stosowanych przez przedsiębiorców wzorców umów oraz regulaminów w handlu on-line;

► obrotu nieruchomościami.

ZESPÓŁ KANCELARII

Krzysztof Zieliński

Krzysztof Zieliński

Radca prawny, PARTNER

Tomasz Chęciński

Tomasz Chęciński

Radca prawny, PARTNER

Emilia Bartkowiak

Emilia Bartkowiak

radca prawny

Kamil Radecki

Kamil Radecki

adwokat

Marta Szmajda-Banasiak

Marta Szmajda-Banasiak

radca prawny

Agnieszka Olejniczak

Agnieszka Olejniczak

radca prawny

Maria Grochowska

Maria Grochowska

radca prawny

Dorota Zielińska

Dorota Zielińska

radca prawny, of counsel

Marta Szybiak-Kędzia

Marta Szybiak-Kędzia

ADWOKAT, of counsel

Magdalena Połczyńska

Magdalena Połczyńska

radca prawny, of counsel

Katarzyna Łukaszewska

Katarzyna Łukaszewska

doradca podatkowy

Andrzej Bartkowiak

Andrzej Bartkowiak

ekspert ds. bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania/zarządzania kryzysowego oraz ochrony danych (RODO), of counsel

Sławomir Parus

Sławomir Parus

doradca restrukturyzacyjny, radca prawny, of cousel

Tomasz Cyrek

Tomasz Cyrek

aplikant radcowski

Sylwia Kaczmarek

Sylwia Kaczmarek

aplikant radcowski

Małgorzata Lewandowska

Małgorzata Lewandowska

Kierownik Biura Kancelarii

kontakt

ul. Polska 15, 60-595 Poznań

9:00-17:00 (pon-pt)

+48 61 27 87 595

office@zcplegal.pl

Zieliński Chęciński Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

NIP: 7812006574

KRS: 0000830268

REGON: 385602019

Znajdź nas:

specjalizacje

Procesy sądowe i dochodzenie roszczeń

Bieżące doradztwo prawne podmiotom gospodarczym

Transakcje, fuzje, przejęcia i przekształcenia
Compliance
Nieruchomości i inwestycyjny proces budowlany
Doradztwo podatkowe
Postępowania restrukturyzacyjne oraz upadłościowe
Prawo własności intelektualnej oraz prawo nowych technologii
Ochrona danych osobowych (w tym RODO)
Prawo rynku finansowego
Prawo cywilne i prawo rodzinne
Inne
Materiały i treści zamieszczone na niniejszej stronie internetowej podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie wymaga zgody uprawnionego. Aktualności mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej.

ZCP Legal&Tax © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone