23.08.2017

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji KC zakładający zmianę terminów i sposobów obliczania przedawnienia. Najważniejsze proponowane zmiany:

  • Podstawowy 10-letni termin przedawnienia roszczeń majątkowych ma być skrócony do 6 lat;
  • 2 letni termin przedawnienia ma być liczony na ostatni dzień roku kalendarzowego (zasada dla wszystkich roszczeń, zgodnie z założeniami projektu MS);
  • Sąd w przypadku sporu przedsiębiorcy z konsumentem będzie badać z urzędu możliwość przedawnienia roszczenia, co skutkować będzie nieuwzględnieniem przedawnionego roszczenia, chyba, że konsument zrzeknie się zarzutu przedawnienia.