23.08.2017 

Orzeczenie WSA w Warszawie (sygn. III SA/Wa 1857/16): Zmniejszenie udziału kapitałowego w spółce osobowej nie powoduje powstania przychodu. Sąd argumentował, że choć stosownej regulacji nie ma w ustawie o PIT, należy korzystać na zasadzie analogii art. 12 ust. 4 pkt 3a ustawy CIT.