Nowe prawo zamówień publicznych

Nowa ustawa ma według autorów zapewniać większą ochronę podwykonawcom. Obniżone zostaną również opłaty od skarg. Postępowania, szczególnie poniżej progów unijnych zostaną znacznie usprawnione. Ustawa zawiera także ciekawe wymaganie przedstawienia zgodności wyliczeń...

Zmiana postępowania egzekucyjnego w administracji

Zmiana dotyczy procedury i zasad postępowania w zakresie egzekucji długów publicznoprawnych. Nowelizacja ma doprowadzić do klaryfikacji stanu prawnego i większej łatwości stosowania przepisów dla uczestników tego typu postępowań. Ma to usprawnić administracyjne...

Zmiana ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Zmiana ustawy ma na celu dostosowanie przepisów krajowych do europejskich wymogów wyrażonych m. in. w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/302. Wymogi te stanowią o zakazie dyskryminacji klientów i przedsiębiorców ze względu na przynależność państwową,...

Zmiany w prawie zamówień publicznych

Planowana jest szeroka nowelizacja, która ma uporządkować prawo zamówień publicznych. Planowane zmiany dotyczą zmiany wynagrodzenia, większej dostępności koncyliacji, większej ilości praw wykonawcy oraz zmian co do klauzul umownych. Wraz z ustawą zaplanowano...

Biała lista podatników VAT

1 września br. weszły w życie przepisy dotyczące białej listy podatników VAT. Od tej pory w specjalnym rejestrze widoczne będzie, czy dany podmiot jest zarejestrowany na potrzeby rozliczeń VAT. Ponadto podane będzie jego konto do rozliczeń. Wpłaty na inne konto niż...