27.10.2017

KNF ukarał cały zarząd Orlenu za „rażące naruszenie obowiązku informacyjnego przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez strony funkcji członków zarządu spółki publicznej w związku z nieprzekazywaniem informacji poufnej”. Sprawa jest kontrowersyjna z kilku powodów – pojawiły się wątpliwości, kiedy informacja, którą miał do przekazani Orlen, stała się informacją poufną, czy odpowiedzialność zbiorowa była dopuszczalna oraz ze względu na to, że menedżerowie otrzymali kary bliskie maksymalnej wysokości dopuszczalnej przez prawo.