Nowelizacja prawa pracy w prosty sposób rozwiązuje problemy dotyczące rozróżnienia nierównego traktowania od takiego, które nosi znamiona dyskryminacji. Od tej pory każde nierówne traktowanie należy traktować jako dyskryminację. Pozwoli to uprościć sytuację prawną i przeciąć spory interpretacyjne w orzecznictwie. Ponadto zmiana ta zwiększa możliwość rozpoczęcia sporów opartych na tej podstawie, których rozpoczęcie w poprzednim stanie prawnym było wątpliwe.

Zmiany weszły w życie 7 września 2019 r.