Szeroka nowelizacja kodeksu spółek handlowych oraz innych ustaw dotyczących akcji. Jak podaje strona Senatu:

„Ustawa dotyczy zwiększenia przejrzystości oraz efektywności wymiany informacji w sprawach podatkowych, zgodnie ze standardami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. W wyniku zaproponowanych zmian administracja podatkowa będzie miała możliwość pozyskania oraz wymiany informacji o udziałowcach spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych, dysponujących akcjami na okaziciela (tzw. dematerializacja akcji).”

Ustawa wprowadza również wymóg prowadzenia cyfrowego rejestru akcjonariuszy.

Pierwsze przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.