Ta nowa krótka nowelizacja wprowadza umożliwienie odbywania zgromadzenia wspólników spółki przez Internet – w formie wideokonferencji. Jedynym warunkiem jest przewidzenie takiego sposobu zgromadzenia w umowie spółki.

Zmiany weszły w życie 3 sierpnia 2019 roku.