30.11.2017

Odsetki za spóźnioną zapłatę za towar lub usługę, regulowane na podstawie kodeksu cywilnego, nie są zwolnione z podatku dochodowego, ponieważ nie mają charakteru odszkodowawczego – Wyrok NSA z dnia 22 listopada 2017 r., sygn. akt: II FSK 3115/15.