4.12.2017

Postępowanie egzekucyjne nie może być wszczęte ponownie tylko po to, aby przerwać bieg terminu przedawnienia – wyjaśnił wiceminister finansów Marian Banaś w odpowiedzi na wystąpienie rzecznika praw obywatelskich.
To odpowiedź na wystąpienie Adama Bondara, rzecznika praw obywatelskich, który zwrócił uwagę, że organy ponownie wszczynają postępowania egzekucyjne jedynie po to, aby nie doszło do przedawnienia należności celnych. Problem, jaki wskazał RPO, dotyczy wyłącznie należności powstałych przed 1 maja 2004 r. (czyli przystąpieniem Polski do UE), do których stosuje się obowiązujący przed tym dniem kodeks celny.