12.09.2017

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych czeka na podpis Ministra Finansów. W najnowszej wersji projektu Minister doprecyzował, jakie dane muszą przekazywać podmioty powiązane. Rozporządzenie ma uzupełnić ustawowe wymogi dotyczące dokumentacji sporządzanej przez podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi oraz dokumentacji zawierającej informacje o grupie podmiotów powiązanych.