Ustawa ma na celu wprowadzenie rozwiązań mobilizujących dłużników transakcji handlowych do dokonywania zapłaty w ustalonym terminie, jak również zniechęcenia do narzucania przez nich nieuzasadnionych, wydłużonych terminów zapłaty.

Kluczowe w ustawie jest skrócenie – do maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia faktury – terminów zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny (z wyłączeniem podmiotów leczniczych) oraz do maksymalnie 60 dni – terminu zapłaty w transakcjach, w których wierzycielem jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a dłużnikiem – duża firma (tzw. transakcja asymetryczna).

Ponadto ustawa przewiduje podniesienie o 2 pkt procentowe odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych oraz wprowadzenie zróżnicowanych stawek zryczałtowanego wynagrodzenia za dochodzenie roszczeń (w kwotach będących równowartością 40, 70 i 100 euro), uzależnionych od wysokości samego roszczenia.