Zespół

Krzysztof Zieliński

radca prawny, partner zarządzający

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji (kierunek prawo) oraz Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych (kierunek stosunki międzynarodowe). W 2010 r. odbył staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Od 2012 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Wieloletni wykładowca wielu przedmiotów prawniczych na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.
DOŚWIADCZENIE

Doświadczenie zdobywał w ramach współpracy z wieloma przedsiębiorstwami, m.in. instytucjami finansowymi, wśród których były banki i fundusze inwestycyjne, wykonując czynności zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.

SPECJALIZACJA

Obszary specjalizacji na niwie praktyki prawnej obejmują w szczególności:

► doradztwo korporacyjne (w tym pomoc w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz pozyskiwania kapitału);

► obsługę grup kapitałowych (w tym projektowania optymalnych powiązań między spółkami);

► obsługę prawną procesów inwestycyjnych dotyczących przedsiębiorstw, w tym prowadzenie negocjacji, realizacja przekształceń oraz transakcji typu M&A;

► tworzenie regulaminów (w tym regulaminów serwisów internetowych), wzorców umów i aktów wewnętrznych poszczególnych organizacji;

► dochodzenie roszczeń na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym;

► prawo konsumenckie, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji stosowanych przez przedsiębiorców wzorców umów oraz regulaminów;

► obrót nieruchomościami, w tym prawne due diligence nieruchomości;

► szeroko rozumiane prawo transportowe;

► obsługę prawną przedsiębiorstw typu „start-up”, w szczególności w zakresie obsługi prawnej procesów komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych, w tym sporządzanie kontraktów typu NDA, non-compete agreementterm-sheet oraz umów inwestycyjnych i nadzór na ich wykonaniem i wyegzekwowaniem;

► prowadzenie analiz prawnego due diligence przedsiębiorstw oraz bieżącego compliance.

ZESPÓŁ KANCELARII

Krzysztof Zieliński

Krzysztof Zieliński

Radca prawny, PARTNER

Tomasz Chęciński

Tomasz Chęciński

Radca prawny, PARTNER

Emilia Bartkowiak

Emilia Bartkowiak

radca prawny

Kamil Radecki

Kamil Radecki

adwokat

Marta Szmajda-Banasiak

Marta Szmajda-Banasiak

radca prawny

Agnieszka Olejniczak

Agnieszka Olejniczak

radca prawny

Maria Grochowska

Maria Grochowska

radca prawny

Dorota Zielińska

Dorota Zielińska

radca prawny, of counsel

Marta Szybiak-Kędzia

Marta Szybiak-Kędzia

ADWOKAT, of counsel

Magdalena Połczyńska

Magdalena Połczyńska

radca prawny, of counsel

Katarzyna Łukaszewska

Katarzyna Łukaszewska

doradca podatkowy

Andrzej Bartkowiak

Andrzej Bartkowiak

ekspert ds. bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania/zarządzania kryzysowego oraz ochrony danych (RODO), of counsel

Sławomir Parus

Sławomir Parus

doradca restrukturyzacyjny, radca prawny, of cousel

Tomasz Cyrek

Tomasz Cyrek

aplikant radcowski

Sylwia Kaczmarek

Sylwia Kaczmarek

aplikant radcowski

Małgorzata Lewandowska

Małgorzata Lewandowska

Kierownik Biura Kancelarii

kontakt

ul. Polska 15, 60-595 Poznań

9:00-17:00 (pon-pt)

+48 61 27 87 595

office@zcplegal.pl

Zieliński Chęciński Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

NIP: 7812006574

KRS: 0000830268

REGON: 385602019

Znajdź nas:

specjalizacje

Procesy sądowe i dochodzenie roszczeń

Bieżące doradztwo prawne podmiotom gospodarczym

Transakcje, fuzje, przejęcia i przekształcenia
Compliance
Nieruchomości i inwestycyjny proces budowlany
Doradztwo podatkowe
Postępowania restrukturyzacyjne oraz upadłościowe
Prawo własności intelektualnej oraz prawo nowych technologii
Ochrona danych osobowych (w tym RODO)
Prawo rynku finansowego
Prawo cywilne i prawo rodzinne
Inne
Materiały i treści zamieszczone na niniejszej stronie internetowej podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie wymaga zgody uprawnionego. Aktualności mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej.

ZCP Legal&Tax © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone