Zespół

Maria Grochowska

radca prawny

Mec. Grochowska studia prawnicze ukończyła na Uniwersytecie Łódzkim, a potem odbyła aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu oraz studia podyplomowe w zakresie Prawa Nowoczesnych Technologii w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe zdobyła w największych poznańskich kancelariach prawnych oraz jako prawnik wewnętrzny w spółkach prawa handlowego.
DOŚWIADCZENIE

Prowadziła kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego, korporacyjnego, cywilnego oraz prawa pracy, prawa ochrony środowiska i prawa autorskiego. W ramach tej obsługi przygotowywała umowy (w tym umowy wdrożeniowe), dokumentację korporacyjną, części prawne prospektów emisyjnych spółek notowanych na GPW i doradzała przy zakładaniu, przekształcaniu, łączeniu, podziale i likwidacji tych spółek. Opracowywała także nowe strategie rozwoju tych podmiotów i nowe modele biznesowe.

Udzielała pomocy prawnej także organom administracji publicznej i jednostkom samorządu terytorialnego doradzając im w kwestiach dotyczących bieżącej działalności, w procesach inwestycyjnych, przygotowując akty prawa miejscowego, regulaminy oraz zastępując je w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowo- administracyjnych.
Prowadziła szkolenia z zakresu postępowania administracyjnego dla pracowników Narodowego Banku Polskiego i pracowników samorządowych.

Od 2016 r. współpracuje z Centrum Pro Bono (programem realizowanym przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych) udzielając porad prawnych polskim i zagranicznym organizacjom pozarządowym. Dwukrotnie, w 2016 r.
i 2017 r., była nominowana do tytułu „Prawnik Pro Bono”.

Współpracuje także z portalem internetowym www.ngo.pl i serwisem newsowym Rzeczpospolitej rp.pl. W ramach tej współpracy przygotowywała publikacje na temat działalności organizacji pozarządowych oraz poradniki kontroli NIK, Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej i regionalnych izb obrachunkowych.

ZESPÓŁ KANCELARII

Krzysztof Zieliński

Krzysztof Zieliński

Radca prawny, PARTNER

Tomasz Chęciński

Tomasz Chęciński

Radca prawny, PARTNER

Emilia Bartkowiak

Emilia Bartkowiak

radca prawny

Kamil Radecki

Kamil Radecki

adwokat

Marta Szmajda-Banasiak

Marta Szmajda-Banasiak

radca prawny

Agnieszka Olejniczak

Agnieszka Olejniczak

radca prawny

Maria Grochowska

Maria Grochowska

radca prawny

Dorota Zielińska

Dorota Zielińska

radca prawny, of counsel

Marta Szybiak-Kędzia

Marta Szybiak-Kędzia

ADWOKAT, of counsel

Magdalena Połczyńska

Magdalena Połczyńska

radca prawny, of counsel

Katarzyna Łukaszewska

Katarzyna Łukaszewska

doradca podatkowy

Andrzej Bartkowiak

Andrzej Bartkowiak

ekspert ds. bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania/zarządzania kryzysowego oraz ochrony danych (RODO), of counsel

Sławomir Parus

Sławomir Parus

doradca restrukturyzacyjny, radca prawny, of cousel

Tomasz Cyrek

Tomasz Cyrek

aplikant radcowski

Sylwia Kaczmarek

Sylwia Kaczmarek

aplikant radcowski

Małgorzata Lewandowska

Małgorzata Lewandowska

Kierownik Biura Kancelarii

kontakt

ul. Polska 15, 60-595 Poznań

9:00-17:00 (pon-pt)

+48 61 27 87 595

office@zcplegal.pl

Zieliński Chęciński Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

NIP: 7812006574

KRS: 0000830268

REGON: 385602019

Znajdź nas:

specjalizacje

Procesy sądowe i dochodzenie roszczeń

Bieżące doradztwo prawne podmiotom gospodarczym

Transakcje, fuzje, przejęcia i przekształcenia
Compliance
Nieruchomości i inwestycyjny proces budowlany
Doradztwo podatkowe
Postępowania restrukturyzacyjne oraz upadłościowe
Prawo własności intelektualnej oraz prawo nowych technologii
Ochrona danych osobowych (w tym RODO)
Prawo rynku finansowego
Prawo cywilne i prawo rodzinne
Inne
Materiały i treści zamieszczone na niniejszej stronie internetowej podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie wymaga zgody uprawnionego. Aktualności mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej.

ZCP Legal&Tax © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone